if ($HTTP_SERVER_VARS["HTTP_X_FORWARDED_FOR"] != "") { $IP = $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]; $proxy = $HTTP_SERVER_VARS["REMOTE_ADDR"]; $host = @gethostbyaddr($HTTP_SERVER_VARS["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]); } else { $IP = $HTTP_SERVER_VARS["REMOTE_ADDR"]; $host = @gethostbyaddr($HTTP_SERVER_VARS["REMOTE_ADDR"]); } // tutaj pobieramy IP i sprawdzamy czy delikwent łączy się przez proxy $today = date("F j, Y, g:i a"); // pobieramy dzisiejszą datę $tablica=file("licznik/odwiedziny"); // wrzucamy plik odwiedziny do zmiennej w postaci tablicy $buffer=$tablica[count($tablica)-1]; // liczymy długość tablicy (ilość linijek w pliku) $lip=explode("!@!@!",$buffer); // zamiast wrzucać date, ip i proxy linijka pod linijką, wrzucamy je w jedną i oddzielamy je ciągiem znaków !@!@! :) if ($lip[1]!=$IP) // sprawdzam czy ostatni wpis nie jest tym samym ip które teraz pobraliśmy, to zapobiegnie dopisywaniu odwiedzin przez odświeżanie strony { $zzz=fopen("licznik/odwiedziny","a"); // otwieramy plik do nadpisania fputs($zzz,"$today!@!@!$IP!@!@!$host\n"); // zapisujemy odwiedziny w tej 'dziwnej' formie ;) fclose($zzz); // zamykamy plik } // ?> // ?> Roman Ćwiartka - SP9SMD - ServisGSM - Naprawa Elektroniki
    SP9SMD
RomanCwiartka.pl
Menu
Reklamy Google
Witamy na naszej stronie ....

Przydatne adresy:


Masz pytania lub wątpliwości - zadzwoń
Kontakt z nami ....

Roman Ćwiartka
Osiedle Polaki 25
34-125 Rzyki k/Andrychowa

Tel. 600-284-352
e-mail: info@romancwiartka.pl

* Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie bez zgody autora zabronione.
Copyright © 2010  Roman Ćwiartka     Wyświetleń      stat4u